Ağaoğlu Otel Uludağ

Ataç İnşaat
2008
Çatı Buz Çözme

Ağaoğlu Uludağ otelin eğimli çatısında buz çözme sistemi kurulmuştur. Yoğun kar yüküne maruza kalan çatıda 28 w/ m kapasiteli Nexans elektrikli ısıtma kabloları 5 cm arayla uygulanmıştır. Çatı saçaklarına Ataç montaj bantı ile
sabitlenen ısıtma kablolarının amacı üzerinde kar yığınında kar erimesi sonucu oluşan kar suyunun eğim üzerinde
tekrar donmadan akıp gitmesini sağlamaktır. Sistem kar ve buz oluşumunu takip edebilen ıslaklık sensörü ile çalışmakta ve sadece kar varsa enerji tüketmektedir