Finansbank Genel Müdürlük

Ataç inşaat
2007
Rampa Isıtması

Bu proje, Finansbank’ın Ümraniye enel Müdürlük binalarının çok dik ve uzun olan garaj giriş ve çıkış rampalarında
gerçekleştirilmiştir. Rampalarda ısıtma sadece tekerlek izi olarak yapılmış ve sistemin asgari enerji tüketimi ile çalışması sağlanmıştır. Uygulama alanına ve sadece tekerlek izleri altına önce 3 cm kalınlığında XPS ısı yalıtım levhaları döşenmiştir. Daha sonra ısıtma kabloları, çelik hasır yöntemi ile sabitlenmiştir.