Real Hipermarket

Ataç İnşaat
2007
Buz Havuzu ısıtma

Real hipermarketler zinciri için gerçekleştirilen bu projede, donmuş balıkların buzdan çıkartıldığı havuzda eritme istenmiştir. Donmuş balıkların buzlarından çözüldüğü bu havuzda yandaki resimde görüldüğü gibi yoğun kar birikmesi olmaktadır. Amaç ertesi balık partisi gelinceye kadar mevcut karın havuzdan atılmasıdır. Real yönetimi daha önce kullandıkları havuz içine sıcak su basma yöntemi yerine elektrikli ısıtma kabloları ile sorunu çözme yoluna gitmiştir. Çok yüksek alansal gücün uygulandığı projede istenen eritme, işgücü gerekmeden sağlandığı gibi İstanbul için gittikçe önemli hale gelen su israfı önlenmiştir.