ısıtma-kablosu-on-hazirlik-fizibilitesiElektrikli ısıtma kablosu sistemleri uygulanacak alanlarda, ön hazırlık olarak alanın ölçüleri alınır ve dijital ortamda çizimleri yapılır. Bu plana göre fizibilite hazırlanır. Böylece kullanılacak ısıtma kablosu yardımcı elemanları ve döşeme aralığı belirlenir. Bu bilgiler ışığında, uygulamanın projesi dijital ortamda hazırlanır ve montaj aşamasına geçilir.
Isıtma kabloları montajında farklı yöntemler kullanılmaktadır.

  • Çelik hazır yöntemi
  • Kümes yöntemi
  • Montaj bandı

Çelik Montaj Bandı
Isıtma kablosunda montajı için en uygun aparatlarından biri çelik montaj bandıdır. Her 2.5 cm’de bir kilitleme çentiği olan montaj bandı, kablo döngülerinin istenilen C-C aralığına uygun döşenmesine olanak sağlar. Kilitleme mekanizması şap dökümü aşamasında kabloların çentikten kurtularak kaymalarını önler. Montaj bantları zemine çakılabilir veya yapıştırılabilir. Montaj bantları arasında kablonun gerginliğini koruması için 50-60 cm mesafe bırakmak genellikle yeterlidir. Ancak, C-C aralığı 5 cm veya daha düşükse bu mesafe 30-35 cm’e düşürülmelidir.

Çelik Hasır Montaj Yöntemi 
Çelik hasır betona mukavemet kazandırmak amacıyla zemine döşenen bir inşaat donatısıdır. Bu donatı, ısıtma kablolarının montajı için son derece uygun bir alt yapı oluşturur. Isıtma kabloları yandaki resimde görüldüğü gibi hasır çelik üzerine sabitlenir ve üzerine tek seferde şap dökülür.
• Çelik hasır yöntemi, ısıtma kablosu montajı için ek malzeme ve inşaat işçiliği maliyeti çıkarmaz.
• Kablo montajı kolay ve hızlıdır.
• Şap tek seferde dökülür
• Montaj bantı sabitlemesi harcanan süre ortadan kalkar.

Kümes Teli Montaj Yöntemi
Isıtma kabloları montajında sık kullanılan diğer bir yöntem kümes teli üzerine yapılan imalattır. Çelik hasır uygulamasına benzer, ancak kümes teli daha hafif ve incedir. Kümes teli ısıtma kablolarının ısı yalıtım levhalarına direk temas etmesini önler ve hasır çelik yönteminde olduğu gibi tek seferde şap dökülmesine olanak verir. Kümes telinin ince olması yükseltme payının az olduğu döşemelerde kullanılmasına olanak verir.